Five Animals Kung Fu

Träning

Att träna Kung Fu hos oss

Som nybörjare får du initialt lära dig grundläggande tekniker som sedan ligger till grund för vidare träning av form, kamp och vapen. Slag, blockeringar, sparkar, fall, grepp och losstagningar vilket även inkluderar ett antal djurtekniker och enklare kampövningar. För att kunna lära in och behärska form och kamp inom Fem Formers Strid krävs även träning av den fysiska och mentala styrkan, snabbhet, smidighet och kondition. I träningspassen ingår därför olika träningsmoment där dessa komponenter står i fokus.

Efter din första gradering blir träningen successivt mer avancerad och innefattar kampmoment, former med högre svårighetsgrad, samt vapenträning.

Träning Stretching

Form

En stor del av träningen utgörs av så kallade former (jfr japanska "kata"). En form är en förutbestämd uppsättning rörelser/tekniker som görs i ordning. Syftet är att lära sig sekvenser av anfall och försvar som är användbara i kamp, och att lära in olika tekniker och ett korrekt rörelsemönster. Det finns former utan vapen (s.k. handformer) samt former för vapentekniker. Formerna för vapentekniker utgör till stor del definitionen för hur vapnen ska användas. Varje vapen har en eller flera former som förevisar dess tekniker.

Svårighetsgraden hos formerna varierar från enklare nybörjarformer till mycket avancerade former för t.ex. drake eller "berusad man"-tekniker. Det finns också former speciellt skapade för att träna t.ex. övergångar mellan mjuka och hårda rörelser, samt självklart former för Qi gong.
De fyra grundläggande handformer som lärs ut innan mästargrad illustrerar olika koncept inom Fem Formers Strid och är av ökande svårighetsgrad. Parallellt med dessa lärs även formerna för de fyra grundläggande vapnen ut (stav, svärd, spjut, kwai). Förutom grundformerna finns det en mängd s.k. set, vilka har samma grundstruktur som formerna, men som är något kortare och saknar status av officiell form.

Formträning Formträning Formträning

Kamp

Kampen är naturligtvis en central del av träningen inom Kung Fu. Dess syfte är att lära sig applicera sina kunskaper genom att kombinera tekniker för anfall och försvar med snabb reaktionsförmåga, kreativitet, uthållighet och härdning. Inom Fem Formers strid lär vi ut traditionell kamp och sanshou. I de traditionella kampen ingår även kamp med vapen såsom exempelvis stav.
Traditionell kamp

Den traditionella kampen fokuserar på användande av tekniker ur fem formers strid. För att kunna använda hela den tillgängliga arsenalen av tekniker bedrivs kampen utan rörelsehämmande skydd såsom handskar eller hjälm och kontaktnivån är anpassad därefter.

Traditionell kamp

Sanshou

Sanshou är mer anpassad för tävling och utövas enligt internationellt fastställda regler, med föreskrivna skydd och hårdare kontaktnivå. De traditionella teknikerna i Fem Formers Strid är inte centrala i utövandet. Sanshou kan sägas vara en mötesplats för kamp mellan olika stilar, då den inte lägger någon värdering i om utövaren är tränad i Fem Formers Strid eller en kampsport av annat slag. Detta är den kamp som bedrivs i t.ex. SM i wushu, där flera olika familjer av Kung Fu möts. Sanshou kan ses som ett komplement till traditionell kamp.

Sanshouträning

Vapen

Eftersom fem formers strid är ett traditionellt stridssystem ingår det naturligtvis träning av tekniker för många olika vapenslag. Den militära bakgrunden till systemet har bidragit med de klassiska hugg- och skärvapnen, medan andra vapen utvecklats från folkets arbetsredskap vilket omfattar bl.a. stav, tvådelad stav, högaffel och jaktredskap som exempelvis tigergaffel. Detta gör att systemet i sin helhet innehåller över 60 vapen, allt från det vanliga svärdet, den mer exotiska vargtandsklubban till den kanske oväntade bänken. Vissa vapen har även en koppling till djursystemen vilket kan urskiljas i de rörelsemönster och de attityder som följer vapenteknikerna. Vapnen i träningen förkommer i former, i s.k. parkamper (kortare former för två personer), samt i fria kampmoment.

Det första vapen som man får lära sig är stav. Staven är viktmässigt symmetrisk, innehåller inga skarpa delar och är lätt att få tag på och att bära med sig. Det gör den till ett relativt enkelt vapen att använda, samtidigt som teknikerna med stav lägger grunden för arbete med andra dubbelhandsfattade långvapen som spjut och olika hillebardliknande skärvapen. Staven är också ett av de mer mångsidiga vapnen — dess enkelhet gör att applikationerna är många, och kombinerat med djurstilar gör detta att det finns ett väldigt stort antal olika stavtekniker.

Svärd är nästa vapen som eleven får lära sig. Svärdet är på många sätt stavens motsats — det är obalanserat, skarpt och fattas oftast med enbart en hand. Det lägger i sin tur grunden för andra enhandsvapen som gim och che quan.

När eleven behärskar trubbiga och skärande vapen är det dags att lära sig stickande vapen — spjut. Spjutet är mer flexibelt än staven och har en tyngdpunkt som inte är helt centrerad. Samtidigt är det precis som staven ett mångfacetterat vapen med många tekniker.

Den sista grundläggande kategorin vapen under mästarnivå är kwai (japanska "tonfa"). Med kwai kommer en helt ny komplikation, nämligen hanterandet av två separata enhandsvapen simultant. Detta ställer höga krav på koordination och skicklighet och lägger i sin tur grunden för andra dubbla vapen som fjärilsknivar och melonklubbor.

Vapen Vapen