Five Animals Kung Fu

Qi Gong Tai Chi

Tai Chi Chuan och Qi Gong är två metoder med samma syfte — att träna sin inre kraft för ett hälsosammare och mer harmoniskt liv. Träningen har ett intressant och varierande program som även innehåller tekniker för självförsvar. Tai Chi Chuan-träningen har mer rörelse än Qi Gong och dess träning lägger mer vikt vid koordination. Det utvecklar även individens smidighet och kroppskontroll bättre än vad Qi Gong gör. Qi Gong lägger större tonvikt på de teoretiska aspekterna av träningen och innehåller andningsövningar, massage, meditation, akupressur och olika rörelseövningar.

Både Qi Gong och Tai Chi lämpar sig för egen träning utan handledning och kan därför med fördel utövas för att ge välbefinnande i det dagliga livet.
Vem bör träna Qi Gong / Tai Chi

Träningen passar alla individer oavsett ålder och kön som vill nå ett högre välbefinnande, minska sin stressnivå eller öka sin prestationsnivå i annan idrott. Den är även ett utmärkt komplement till Kung Fu-träning.

Qi Gong / Tai Chi