Five Animals Kung Fu

Kung Fu

Utövandet av Kung-fu kan spåras tillbaka till 2000-talet f. Kr och är därmed är en av de äldsta kampsporterna som man känner till. Termen Kung-fu kan översättas med "hårt arbete", "svår uppgift" eller "alltid under inlärning", vilket är en sammanfattning av delar av dess praktiska såväl som filosofiska innebörd. I Kina används termen "Wushu" (kampsport) eller "Chuan Fa" (knytnävslag) som samlingsnamn för de olika Kung Fu-stilarna.

Kung Fu har sina rötter i såväl militär stridskonst som i det taoistiska och buddhistiska prästerskapets strävan efter kroppskontroll och harmoni. Med dessa utgångspunkter har Kung Fu utvecklats till en kampsport som främjar fysisk och psykisk hälsa och är effektivt för självförsvar.

För att bli en mästare i Kung Fu krävs förstås hård fysisk träning, men det viktigaste är dock den mentala träningen. Eftersom stridskonsten även är en väg för andlig utveckling är träning av sinnet fundamentalt, och därför består också en stor del av träningen i att lära sig metoder för att bli i harmoni med sig själv och sin omvärld. Med andningsövningar och meditation lär man sig att kontrollera både sin kropp och sin inre energi, sin chi.

Många av de kampformer som återfinns inom Kung Fu bygger på imitationer av olika djurs rörelser såsom exempelvis tranans snabba sparkar och hugg med näbben, tigerns kraftfulla och blixtsnabba slag med tassen, och bönsyrsans fångsthugg. Dessa rörelser har sedan kombinerats och vidarutvecklats i till fulländade tekniker.

Formträning Parkamp med stav Träning Träning Träning med svärd